Colloquia Anthropologica et Communicativa, [12] Antropologia, media, komunikacja, 2019, ss.184

Strony redakcyjne i spis treści

Download articleDownload article

Sytuacje folklorotwórcze: u źródeł antropologii mediów

Download articleDownload article

„Mother!” — Darren Aronofsky o istocie miłości, cierpienia i relacji człowieka z Bogiem

Download articleDownload article

„Mleko i miód” Rupi Kaur jako produkt kultury nowomedialnej

Download articleDownload article

Fikcjonariusze fałszywej ideologii. Antropologia coachingu

Download articleDownload article

Moc oryginału w mediach? Trwałość kultu wizerunków na przykładzie wystawienia telewizyjnego „Całunu Turyńskiego”

Download articleDownload article

Biedny jako Inny. Stereotypizacja ubogiego na przykładzie wybranych programów telewizyjnych

Download articleDownload article

Rozwój kanałów komunikacyjnych na przykładzie polskiej przestrzeni medialnej

Download articleDownload article

„W tej chwili nic nie widzę, ale prowadzi Polak, tylko nie wiem który”, czyli medialny obraz Wyścigu Pokoju

Download articleDownload article

„Czasem wszystkich oszuka najczęściej nikogo nie zmyli”. Mapy meteorologiczne, polska codzienność, geopolityka (wprowadzenie do tematu)

Download articleDownload article

Niedyskrecja medium i wstydliwość zapisu. O abiektualnym charakterze tego, co nagrane

Download articleDownload article

Wygląd litery jako komunikat

Download articleDownload article

Czas(y), zegary i „umierający” zawód… Przyczynek do kulturowej historii dwudziestowiecznego zegarmistrzostwa polskiego

Download articleDownload article

Logo nieśmiertelności — o poszukiwaniach pomnika trwalszego niż ze spiżu

Download articleDownload article

Kraina Grzybów: nostalgiczny powrót do przeszłości

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout