Colloquia Anthropologica et Communicativa, [6] Maski, twarze, pyski, 2013

Signor, guardate un poco che maschere galanti! — kilka drobnych uwag o maskach Wolfganga Amadeusza Mozarta

Download articleDownload article

Bestia czy człowiek w masce? Fabularne funkcje motywu nakładania maski w strukturze powieści dla młodzieży Kornela Makuszyńskiego

Download articleDownload article

Maska post(mody)

Download articleDownload article

Uśmiech w marmurze. O pomnikowym dyskursie władzy na przykładzie Gdańska

Download articleDownload article

Twarz(e) Orlanda. Płeć i tożsamość w powieści Virginii Woolf

Download articleDownload article

Twarz i maska jako Inny i Ten Sam w staroindyjskich kosmogoniach

Download articleDownload article

Transcendentalny aspekt masek na Melanezji

Download articleDownload article

Co kryje się pod maską szamana — czyli o narracjach biograficznych współczesnych szamanów buriackich (Ułan Ude)

Download articleDownload article

MASKA JEZUS, czyli figura Chrystusa w wybranych dramatach Tadeusza Słobodzianka

Download articleDownload article

Kryzys twarzy, triumf maski? O problemie wizualnej reprezentacji Zagłady

Download articleDownload article

W niepełnym słońcu. Człowiek, który zabił Ludwika Zejsznera

Download articleDownload article

Śmierć wychodzi z twarzą (współczesne humorystyczne wizerunki śmierci)

Download articleDownload article

Narysować proroka. Medialny skandal, maski i karykatury polityki w Danii

Download articleDownload article

Twarz pod kontrolą

Download articleDownload article

Twarze i maski telewizyjnych serwisów, czyli odgrywanie kultury

Download articleDownload article

Początki polskiego piśmiennictwa naukowego, technicznego — relacje komunikacyjne zarysowane w tekstach

Download articleDownload article

Z kulturą im do twarzy — oblicza polsko-rosyjskich relacji

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout