Colloquia Anthropologica et Communicativa, [3] Mit, prawda, imaginacja, 2011

Ekscerpty z filozoficznych opowieści o prawdzie

Download articleDownload article

Czy prawda jest banałem? Uwagi o realizmie

Download article

Mit, prawda, wyobrażenie. O sposobach widzenia szarańczy

Download articleDownload article

Funkcja mitu, opowiadania i bajki w kulturze krajowców Melanezji

Download articleDownload article

"Zwierząt domowych i dzikich, osobliwie krajowych, historyi naturalnej początki i gospodarstwo" K. Kluka, czyli kilka słów o mitach, konfabulacji i prawdzie w polskim przyrodoznawstwie

Download articleDownload article

Mit, prawda, imaginacja — pułapki punktów widzenia

Download articleDownload article

Mityczność redivivus

Download articleDownload article

Piranesi. Nowożytny locus horridus

Download articleDownload article

Jajo w wybranych wątkach ludowych bajek magicznych

Download articleDownload article

Od bohatera mitycznego do bohatera bajkowego (na przykładzie opowieści ludowych)

Download articleDownload article

"Dopóki mamy twarze" C.S. Lewisa jako świadectwo współczesnej lektury i recepcji mitu

Download articleDownload article

Nasz świat mitem antycznym opisany

Download articleDownload article

Antropologia literatury między fikcją a zadziwieniem

Download articleDownload article

Kategoria prawdy jako element dziennikarskiego samoopisu

Download articleDownload article

Media i prawda — czy mit prawdy?

Download articleDownload article

Proces mityzacji współczesnych bohaterów

Download articleDownload article

Magia kłamstwa

Download articleDownload article

Popularne postapokalipsy późnej nowoczesności

Download articleDownload article

Od europocentryzmu do sinocentryzmu w myśleniu o globalizacji: David S. Landes, Andre Gunder Frank i inni

Download articleDownload article

Prawda frazeologii — frazeologia prawdy

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout