Colloquia Anthropologica et Communicativa, [2] Monety, banknoty i inne środki wymiany, 2010

Pieniądze i bogactwo w czasach biblijnych

Download articleDownload article

Od talara do dolara - historia globalna

Download articleDownload article

Algorytm Tomasza Kłosa, czyli o pieniądzu i arytmetyce kupieckiej słów kilka

Download articleDownload article

Pieniądz w pismach klasyków i w mądrości ludowej

Download articleDownload article

O skarbach w wybranych podaniach ludowych

Download articleDownload article

"Zdrowia, szczęścia powinszować". Słowo i magiczna wymiana

Download articleDownload article

Kobiety i pieniądze w twórczości eseistycznej Virginii Woolf i powieściach Jane Austen

Download articleDownload article

"Żądza pieniądza" w polskiej literaturze kryminalnej po 1989 roku

Download articleDownload article

Pieniądze, szaleństwo i władza w dramacie Jeana Giraudoux Wariatka z Chaillot

Download articleDownload article

Motyw pieniądza w literacko-pedagogicznym dyskursie Janusza Korczaka

Download articleDownload article

O skarbach czyhających w labiryncie ("Stalker" Andrieja Tarkowskiego)

Download articleDownload article

Pieniądz pieczęcią Antychrysta. O rosyjskich utopiach ekonomicznych na przykładzie Cerkwi "Najnowszego Testamentu"

Download articleDownload article

Prawdziwy reporter nie mieszka w Hiltonie. O potędze i marności pieniądza w ujęciu Ryszarda Kapuścińskiego

Download articleDownload article

Pieniądze w strukturze codzienności

Download articleDownload article

Potęga i urok zakupów

Download articleDownload article

Islandia - sprzedana wyspa. Przyczynek do antropologii gospodarczej

Download articleDownload article

Wizerunek Cyganów rumuńskich żebrzących w Krakowie między 1990 a 2008 r. Szkic

Download articleDownload article

Twórczość za pieniądze bezpieki

Download articleDownload article

Podziękowania za wpłaty - specyficzna rubryka gazet podziemnych

Download articleDownload article

O korzyściach z deklarowanej szczodrości. Pragmatyczna uprzejmość reklamy

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout