Colloquia Anthropologica et Communicativa, [5] Powodzie, plagi, życie i inne katastrofy, 2012

Niezróżnicowanie, czyli nasza byle jaka katastrofa

Download articleDownload article

Katastrofa i nieciągłość historyczna

Download articleDownload article

Apokaliptyczne scenariusze końca świata

Download articleDownload article

Wojna i śmierć w najstarszej tradycji indyjskiej

Download articleDownload article

O chrześcijańskich interpretacjach życiowych nieszczęść i katastrof. Na przykładzie protestantyzmu

Download articleDownload article

O zagrożeniach, klęskach i katastrofach w miejskim pejzażu religijnym współczesnej Buriacji

Download articleDownload article

Wizja Armagedonu przedstawiana przez organizację Strażnica — Towarzystwo Biblijne i Traktatowe (Zarejestrowany Związek Wyznania Świadków Jehowy)

Download articleDownload article

Postęp, dach z blachy i gromnica, czyli jak publicyści katoliccy interpretują kataklizmy naturalne, na przykładzie „Gościa Niedzielnego”, „Niedzieli” i „Przewodnika Katolickiego”

Download articleDownload article

Katastrofa — upadek — wyzwolenie. Rok 1945 w niemieckiej pamięci zbiorowej

Download articleDownload article

Czy wypędzenia były dla Niemców faktycznie katastrofą?

Download articleDownload article

„Miastobójstwo” — bombardowania jako (zawłaszczone) doświadczenie katastrofy, czyli kilka refleksji na temat narracji o zniszczonym Dreźnie

Download articleDownload article

Wojenna katastrofa w Srebrenicy. Krótkie studium przypadku

Download articleDownload article

Miejsce po katastrofie

Download articleDownload article

Słowo katastrofa we współczesnej polszczyźnie. I co z tego dla kulturoznawcy może wynikać?

Download articleDownload article

Katastrofa jako wydarzenie medialne

Download articleDownload article

Media i kryzysy — komunikacja alternatywna

Download articleDownload article

Masz diesla? Nowe ceny zwalą cię z nóg!, czyli o opowieści medialnej na portalu internetowym słów kilka

Download articleDownload article

Wpływ katastrof i kryzysów na wizerunki krajów. Wykorzystanie instrumentów dyplomacji publicznej: przypadek państw małych

Download articleDownload article

Od kryzysu do katastrofy, czyli jak katastrofa rodzi kryzysy (O kryzysie zarządzania sytuacją kryzysową — przypadek z 10 kwietnia 2010 roku)

Download articleDownload article

Opowieść rzeka — powódź stulecia w dwudziestoleciu międzywojennym

Download article

Codzienne katastrofy na łamach „Faktu” i „Super Expressu”. Raport z badań „terenowych”

Download articleDownload article

Warszawa tyłem do powodzi, czyli pod nami choćby potop — rekonesans

Download articleDownload article

Jedna godzina wystarczy, by świat przestał istnieć. Reportaż z Ladakhu (północno-zachodnie Indie), dotkniętego w sierpniu 2010 roku katastrofalną powodzią i spływami błotnymi

Download articleDownload article

Poza metaforą i sophrosyne. Kataklizmy według Aby’ego Warburga

Download articleDownload article

Katastrofa intelektualna, czyli czego obawiali się oświeceni czytelnicy Nowych Aten?

Download articleDownload article

Doświadczanie końca świata w teatrze Samuela Becketta

Download articleDownload article

Trylogia o końcu świata. Motywy eschatologiczne w wierszalińskich dramatach Tadeusza Słobodzianka

Download articleDownload article

„Przyjdzie kometa, machnie ogonem i wszystko diabli wezmą”. Od ludowych wyobrażeń do Tove Jansson

Download articleDownload article

Gdy kulturoznawca zamienia się w Paszczaka… Problemy katastrofy w Dolinie Muminków

Download articleDownload article

Przekleństwo królów, plaga królestw — smok w wybranych opowieściach polskiego folkloru tradycyjnego

Download articleDownload article

Zatopione karczmy, zapadłe kościoły. Wyobrażenia katastrof w polskich opowieściach ludowych z XIX i początku XX wieku

Download articleDownload article

Krótko o obecności moru

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout