Colloquia Anthropologica et Communicativa, [7] Wszechświat, bezład, pustka, 2014, ss.272

Czy wszechświat miał początek?

Download articleDownload article

Od chaosu do kosmosu. Droga jako organizator ładu świata

Download articleDownload article

Co tam jest? Współczesne wizje zaświatów

Download articleDownload article

Pustka i  wypełnienie. Północ w  kulturze i  geopolityce

Download articleDownload article

Opętani tym smutnym smutkiem. Czeska awangarda wobec kryzysu reprezentacji

Download articleDownload article

Obcy niosą chaos i  bezprawie. Kozacy w  polskich encyklopediach powszechnych do 1918 roku

Download articleDownload article

Zasypie wszystko, zawieje. Eschatologia Tarra

Download articleDownload article

Oswajanie przestrzeni w  tradycyjnej kulturze ludowej — na przykładzie tetralogii huculskiej Stanisława Vincenza

Download articleDownload article

Partycypacja w  świecie wyobrażonym i  (re)konstruowanym. O  "Wyprzedaży duchów" Henryka Wańka

Download articleDownload article

Iluzje pustki w  "Spotkaniach na krańcach świata" Wernera Herzoga

Download articleDownload article

Michel Houellebecq — bohater naszych czasów. "W  życiu może się zdarzyć wszystko, a  zwłaszcza nic"

Download articleDownload article

Nie-miejsca i  bez-czas codziennej niecodziennooeci telewizyjnych serwisów informacyjnych, ale też o  potrzebie przewodnika i  o  narracjach zapewniających utrzymanie zdobytych terytoriów

Download articleDownload article

Puste finały. Zakończenie otwarte w  literaturze i  filmie

Download articleDownload article

Koniec czwartej władzy, początek bezładu społecznego?

Download articleDownload article

Porządek w  bezładzie — o  koncepcji Formy Otwartej Oskara Hansena

Download articleDownload article

Jerzy Kasprzycki przeskakuje przez parkan i  zrywa śliwki (1936–1938), czyli o  nieistniejącym skwerze i  pustce po palacu Karasia

Download articleDownload article

"Piechotne ćwiczenie albo woienność piesza", czyli staropolski dokument z dziedziny wojskowości

Download articleDownload article

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout