Colloquia Anthropologica et Communicativa, [12] Antropologia, media, komunikacja, 2019, ss.184

Strony redakcyjne i spis treści

Sytuacje folklorotwórcze: u źródeł antropologii mediów

„Mother!” — Darren Aronofsky o istocie miłości, cierpienia i relacji człowieka z Bogiem

„Mleko i miód” Rupi Kaur jako produkt kultury nowomedialnej

Fikcjonariusze fałszywej ideologii. Antropologia coachingu

Moc oryginału w mediach? Trwałość kultu wizerunków na przykładzie wystawienia telewizyjnego „Całunu Turyńskiego”

Biedny jako Inny. Stereotypizacja ubogiego na przykładzie wybranych programów telewizyjnych

Rozwój kanałów komunikacyjnych na przykładzie polskiej przestrzeni medialnej

„W tej chwili nic nie widzę, ale prowadzi Polak, tylko nie wiem który”, czyli medialny obraz Wyścigu Pokoju

„Czasem wszystkich oszuka najczęściej nikogo nie zmyli”. Mapy meteorologiczne, polska codzienność, geopolityka (wprowadzenie do tematu)

Niedyskrecja medium i wstydliwość zapisu. O abiektualnym charakterze tego, co nagrane

Wygląd litery jako komunikat

Czas(y), zegary i „umierający” zawód… Przyczynek do kulturowej historii dwudziestowiecznego zegarmistrzostwa polskiego

Logo nieśmiertelności — o poszukiwaniach pomnika trwalszego niż ze spiżu

Kraina Grzybów: nostalgiczny powrót do przeszłości

zamknij

Your cart (products: 0)

No products in cart

Your cart Checkout